UbezpiecznieDLA MEDYCYNY

Dla medycyny
Tło

 

Pakiet lekarz

Pakiet lekarz

Zawód lekarza to codzienne decyzje dotyczące życia i zdrowia innych ludzi. Często jest to praca w stresie, w trudnych warunkach i przez długie godziny. Dokonując wyboru zatroszcz się o kompleksową i profesjonalna ochronę

 • OC Obowiązkowe
  Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.
 • OC Dobrowolne
  Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.
 • Ochrona Prawna
  Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
 • Ochrona HIV/WZW
  Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.
Pielęgniarka

Pielęgniarka

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych i szkód w imieniu pacjenta.

 • OC Obowiązkowe
  Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.
 • OC Dobrowolne
  Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.
 • Ochrona Prawna
  Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
 • Ochrona HIV/WZW
  Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.
Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Prowadzisz praktykę fizjoterapeutyczną?
Rejestrując praktykę fizjoterapeutyczną w KIF musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W pakiecie otrzymujesz kompleksową ochronę swojego zawodu.

Prowadzisz Podmiot Leczniczy?
Prowadząc podmiot leczniczy musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności wykonywane w ramach obowiązków zawodowych.

Pracujesz na etacie?
Pracując na umowie o pracę możesz ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, które pokryje nie tylko koszty związane ze szkodą wynikającą z działalności leczniczej, ale i szkody wyrządzone np. w mieniu pacjenta.

Pracujesz na umowie zlecenie?
Pracując na umowie zlecenie ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Ochronę w tym zakresie zapewni Ci OC Dobrowolne, które zabezpiecza nie tylko szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej, ale i szkody np. w sprzęcie medycznym, z którego korzystasz na podstawie na przykład umowy najmu lub dzierżawy.

Ratownik Medyczny

Ratownik Medyczny

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromnym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach mogą być odczuwalne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.Kupując ubezpieczenie zaufaj specjalistom i wybierz pakiet Ratownik Medyczny stworzony przy współpracy ze środowiskiem Ratowników Medycznych.

 • OC Dobrowolne
  OC Dobrowolne skierowane jest do Ratowników Medycznych i Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy udzielających świadczeń niezależnie od formy zatrudnienia. Ochroną objęte są konsekwencje powstałe w wyniku błędów medycznych oraz szkody w mieniu pacjenta.
  Atuty:
  - Sumy gwarancyjne nawet do 200 000 €, a do 250 000 € u Agenta
  - Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie medycznym i niemedycznym do 25 000 €, w tym w karetce/ ambulansie do 5 000 €
  - Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
 • Ochrona Prawna
  Ubezpieczenie Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.
  Atuty:
  - Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
  - Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
  - Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
  - Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
  - Dwa warianty do wyboru: wariant ochrona zawodu oraz wariant ochrona zawodu i życia prywatnego
 • Ochrona HIV/WZW
  Ochrona HIV/WZW to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.
  Atuty:
  - Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
  - Ochrona przez 24 godziny
  - Ochrona w przypadku Agresji Pacjenta w standardzie.
Pozostałe Zawody Medyczne

Pozostałe Zawody Medyczne

Pozostałe Zawody Medyczne dedykowany jest przedstawicielom sektora ochrony zdrowia, którzy wykonują zawód medyczny, m.in.: diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, psychologom i psychoterapeutom, higienistkom oraz asystentkom stomatologicznym.
oferuje nie tylko ubezpieczenie obowiązkowe ale również OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony, a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.
Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Pozostałych Zawodów Medycznych:

 • OC Obowiązkowe
  Chronimy Cię przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Oferujemy ubezpieczenie OC Obowiązkowe z sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do Twoich potrzeb.
 • OC Dobrowolne
  Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.
 • Ochrona Prawna
  Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
 • Ochrona HIV/WZW
  Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.
Ubezpieczenie majątku Podmiotu Leczniczego

Ubezpieczenie podmiotów Leczniczych

Prowadząc podmiot leczniczy musisz mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z codzienności związanej z prowadzeniem działalności. Wybierz pakiet ubezpieczeń dla Podmiotów Leczniczych stworzony, aby chronić interesy placówki medycznej. Co wchodzi w skład Pakietu dla Podmiotów Leczniczych?

 • Ochrona Prawna
  Ubezpieczenie Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych to pierwszy taki produkt ubezpieczeniowy w Polsce – zapewnia szeroki zakres porad prawnych oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.
  Atuty:
  - 24h Infolinia prawna (wzory pism, weryfikacja dokumentów, informacja o kosztach sporów i procedurach sądowych, aktach prawnych, danych teleadresowych sądów, prokuratur, kancelarii, notariuszy, pomoc w ustanowieniu pełnomocnika)
  - Możliwość wyboru własnego adwokata bądź radcy prawnego, lub wykorzystanie rekomendowanej przez naszych specjalistów odpowiedniej kancelarii prawnej
  - Opinie prawne na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego
  - Porady w zakresie prawa podatkowego
 • OC Obowiązkowe
  OC Obowiązkowe adresowane do podmiotów leczniczych. Zakres, sumy gwarancyjne i warunki ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Ubezpieczeniem OC Obowiązkowym objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  Atuty:
  - Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności zawodowych
  - Suma gwarancyjna nawet do 500 000 euro na jedno zdarzenie
 • OC Dobrowolne
  OC Dobrowolne dedykowane Podmiotom Leczniczym, aby zabezpieczyć wszystkie sfery prowadzonej działalności leczniczej. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć m.in. o szkody związane z medycyną estetyczną oraz naruszeniem praw pacjenta.
  Atuty:
  - Możliwość dokupienia klauzuli medycyny estetycznej
  - Ubezpieczenie OC Pracodawcy
  - Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie medycznym
 • Ochrona HIV/WZW
  Ochrona HIV/WZW to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się personelu wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.
  Atuty:
  - Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
  - Ochrona przez 24 godziny
  - Możliwość wykupienia ochrony w przypadku Agresji Pacjenta.